Biodiversiteit creëren

mensen zijn bewuster over hun ecologische voetafdruk

Er is een verandering in onze levensstijl, we kiezen bewust voor 1 auto, er wordt meer gefietst, we gebruiken ecologische producten, kortom iedereen probeert duurzamer in het leven te staan. Wat we echter nog vaak vergeten is onze eigen tuin.

De Vlaamse tuinen missen biodiversiteit. Je ziet veel eentonig aangelegde tuinen met een strakke haag en veel gazon. Een tuin kan veel meer bieden voor mens en dier. Schaduw bieden tijdens de warme zomermaanden, een schuil- en broedplaats voor nuttige dieren.


Er moet meer aandacht geschonken worden aan de tuinen, ze niet verarmen maar net verrijken door de snoeiresten te hergebruiken. Die kunnen verwerkt worden als bodembedekker of het kan creatiever als een takkenmuur. Zo creëren we een gunstig stukje natuur, waarin het voor mens en dier (h)eerlijk vertoeven is. Zo vormen we een beter bodemleven en lokken natuurlijke vijanden voor ongewenste bezoekers.

Gezonde fruitbomen in een gezonde bodem


Door organisch materiaal zoals snoei- en groenresten te gebruiken, bekom je een rijke bodem. Hierdoor creëer je een kringloop in je tuin.

Bijen en hommels


De boom kan geen fruit vormen zonder bijen. Zij zorgen voor de bestuiving. Je kan een bijenkast plaatsen voor de honingbij. De hommels en de solitaire bijen komen ook vanzelf je tuin bezoeken mits er voldoende voedsel en een schuilplaats te vinden is.


Water


Om je nieuwe vrienden te lokken heb je ook water nodig. Niet alleen om te drinken, de solitaire bijen gebruiken modder om hun nestplaatst af te sluiten. Een vochtige plek in de tuin is essentieel, een poel of en vijver. In een kleine stadstuin kan je een ondiepe schaal plaatsen.


Natuurlijke vijanden


Om ziekten en plagen in je fruitboom in te dijken hebben we natuurlijke vijanden nodig. Denk maar aan de sluipwesp, oorwormen, roofwantsen en de lieveheersbeestjes. Ze houden ziektes en plagen in toom door de belager op te eten, maken hem ziek of leggen er hun eitjes in. Een gezonde en diverse omgeving voor je fruitboom kan je zelfs creëren in een kleine stadstuin. Met een omgekeerde aarde bloempot met stro kan je de oorworm gemakkelijk lokken in je fruitboom. Met een bloemenborder met vroege en late bloeiers die toegankelijk zijn voor insecten geef je de nuttige insecten voedsel en een schuilplaats in je tuin. Het lieveheersbeestje, dat zich voedt met bladluizen zal graag in je tuin vertoeven door de aanwezigheid van brandnetels en de Oost-Indische kers. Hou je tuin niet te proper, voorzie beschutting, dood hout of hou een stukje wild of plaats een ‘insectenhotel’.

NEEM CONTACT OP